Meny
 
Utvalgte priser
*Førstegangs befaring under 45 minutter er gratis, over 45 minutter - 650 eks mva

*Konsultasjon enkel utregning er gratis

*Enkel konsultasjon med veiledning inntil 2,5t - 1500 eks mva

*Komplett utregnet materialliste med spesifikasjon og målsetinger - 4985 eks mva

*Befaring utenfor vårt nærommråde - 850 eks mva

*Våre timepriser følger indeksen for håndtverkere i vårt ommråde

Kostnader for befaring eller utregninger blir strøket ved godkjent tilbud.